Lägg stämsång enkelt utan att sjunga

Musikproduktion och kurser i musik online, privat och i lokal

Lägg stämsång enkelt utan att sjunga

Det kan vara knepigt ibland att lägga stämmor till leadsång när man inte har ”lärt sig” hur man ska tänka. När väl stämmorna är utsatta kan det vara svårt att spela in och mixa dem. I synnerhet om man jobbar helt själv.

Här är ett tips på hur du snabbt kan få till snygga stämmor i Cubase Pro:

  • Spela in leaden så du är nöjd med den, rätta till i VariAudio, inne i Sample Editor.
  • Extrahera leaden i VariAudio till MIDI (i Functions) till ett Instrument Track där enkel synth valts.
Gör om Audio till MIDI

Gör om Audio till MIDI

  • I det nya MIDI-eventet på synthspåret, ändra om tonerna med hjälp av Chord Editing till nya toner inom rätt skala.
Hitta skala med Chord Editing

Hitta skala med Chord Editing

  • Duplicera leaden (sången) två gånger till nya kopior på nya Audio-tracks.
  • Gå in i VariAudio på första stämman (kopierade lead 1). Välj ditt Instrument Track som MIDI-Referens. Nu ser du de nya noterna, och kan flytta sången efter dessa.
Följ MIDI-referens i VariAudio

Följ MIDI-referens i VariAudio

  • Gör om noterna igen i ditt MIDI-event på Instrument Tracket, så att de fortfarande följer skalan.
  • Gå in i VariAudio i den andra stämman, flytta sången efter de nya noterna.
  • Låt Leaden ligga i C, panorera de nya stämmorna lite till L och till R.
Panorera stämmorna

Panorera stämmorna

  • Tidsförskjut stämmorna något fram och bak så de låter mer egna.
Tidsförskjut stämmor

Tidsförskjut stämmor

Därefter ska du mixa som vanligt med effekter. Låt stämmorna ha mer Reverb än Leaden.